Svennblads Dykeri arbetar främst med kaj- och brobyggnationer, fartygs-reparationersamt läggning av sjöledningar. Arbetena sker både över och under vatten. I samband med dessa arbetsområden förekommer alla typer av svets-, betong- och montagearbeten.

Företaget arbetar även med besiktningsuppdrag av bl a broar, kajer och fartyg. Då utförs t ex tjockleksmätningar, med ultraljud, av stålkonstruktioner över och under vatten samt kontroll av betongkonstruktioners status.

Företaget bedriver entreprenadarbeten med inriktning på schakt- och grävmaskinsuppdrag samt snickeriarbeten parallellt med dykeriverksamheten.

Svennblads Dykeri är i grunden ett enskilt företag som vanligtvis, beroende på arbetsuppdrag, har 1-3 anställda. Företaget har ett utbrett samarbete med flera olika företag i Västerås samt övriga landet vilket innebär stor tillgänglighet på kompetent personal. Företaget har hela Sverige som arbetsmarknad med Västerås som utgångspunkt. Medarbetare innehar även svetslicens EM 287.

Företagets arbete ska präglas av en helhetssyn där arbetet med miljö, kvalitet, arbetsmiljö och teknik sammanfogas och ständigt utvecklas.

  Kvalitetsmål:
 • Att utföra arbetet korrekt och att leverera i rätt tid ska gälla för allt arbete inom företaget. Därigenom garanteras våra kunder att tjänsterna levereras med rätt kvalitet enligt specifikationer och kontrakt.
 • Att ge medarbetarna relevant information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett betryggande och tillfredsställande sätt.
 • Tillse att goda relationer råder mellan företaget, medarbetarna och dess omgivning.
  Miljömål:
 • Följa och tillämpa rådande miljölagstiftning samt råd och rekommendationer.
 • Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.
 • Om möjligt undvika ämnen som finns på Kemikalieinspektionens prioriteringsguide-PRIO.
 • Källsortera egna sopor på arbetsplatsen, kontor och lager.
 • Skapa god arbetsmiljö för företagets medarbetare där de kan påverka sin situation för att må bra både fysiskt och psykiskt.
Tillbaka till startsidan

©Svennblads Dykeri 2000-2005
webmaster@svennbladsdykeri.se